Journey to Gratitude retreat

Yoga retreat predstavlja pauzu od uobičajene dnevne rutine i pomaže polaznicima u produbljivanju njihove prakse, u miru, daleko od svakodnevnih obaveza. Na retreatu se dublje povezujemo s prirodom i okolišem

Read more
Yoga Nidra kroz tri tijela

Yoga Nidra (duboka relaksacija) ili yogijsko “spavanje”, namijenjena je otklanjanju stresa, umora i boli, relaksaciji, regeneraciji, iscjeljivanju, opuštanju i otpuštanju.

Read more