Prenatal yoga

Prenatal yoga je metoda yoge prilagođena isključivo trudnicama radi sporijeg tempa sata i položaja koji
su sigurni za sva tri tromjesečja.

Read more