Dragi naši polaznici,

kako bismo vam olakšali prijave na satove, podsjećamo na nekoliko važnih informacija/uvjeta:

➡️ Prijave zaprimamo na mail nityayogastudio@gmail.com

➡️ Vrijeme za prijave na satove je u tekućem danu u vremenu od 8-13 h, osim za jutarnje satove kada primamo prijave dan ranije do 18 h

➡️ Odjava rezervacije je najkasnije do 14 h (za jutarnje satove je do 20 h dan ranije)

➡️ Nakon prijave trebate dobiti potvrdu rezervacije. Na sve mailove odgovaramo no ako nismo odgovorili, možda mail nije stigao do nas. Ako vam nismo potvrdili rezervaciju, na sat niste prijavljeni!

Nažalost, ove mjere nam donose puno izazova, ali se zaista trudimo prilagoditi uvjetima i sve dobro organizirati. Molimo vas da nam to olakšate pravovremenim prijavama i odjavama sa satova.

Namaste dragi ljudi.