Journey to Gratitude retreat

Yoga retreat predstavlja pauzu od uobičajene dnevne rutine i pomaže polaznicima u produbljivanju njihove prakse, u miru, daleko od svakodnevnih obaveza. Na retreatu se dublje povezujemo s prirodom i okolišem te ih istražujemo na prisniji, direktniji način nego što bismo to inače radili.
Više informacija

Kontakt

Adresa
Garićgradska 9 Zagreb
Kontakti