Dinamična thai masaža je oblik thai masaže koji koristi ritam i pokret kao svoju osnovu. Lagano ali aktivno ljuljuškanje, oscilatorni i harmonični pokreti na cijelom ili dijelovima tijela, potiču povratak mobilnosti i protoka kroz čitavo tijelo. Povezujući se sa elementom vode i koristeći gravitaciju kao ključne elemente, promijenom ritma kreiramo jedinstveni ples, meditaciju u pokretu.

Na ovoj intenzivnoj radionici dinamične thai masaže posvetićemo se prvenstveno principima kao što su ritam, pokret, flow (tok) kao i praktičnim tehnikama kojima možemo obogatiti svoj repertoar znanja.

Neki od benefita dinamične thai masaže su:

Za davaoca to je mogućnost da …
… poboljša pokretljivost, preciznost i fluidnost svojih pokreta
… bude kreativan/na i pronađe radost u svojoj praksi
… dublje razvije dodir radeći na različitim slojevima tijela (strukturalnom, fluidnom, energetskom nivou)

Za primaoca ovo je prilika da …
… povrati pokretljivost i oslobodi mišićno skeletni sistem
… poboljša cirkulaciju tečnosti u telu ( krvnog i limfnog sistema )
… uspostavi dobar energetski protok
… harmonizira živčani sustav

Dinamični pristup thai masaži je duboko inspiriran učiteljem Ajan Chaiyut Priyasith i obogaćen iskustvom Davida Lutta i Krishnatakia, povezujući tako tradiciju istoka sa osteopatskim principima i tehnikama.

RASPORED;
Subota 4.5., 8.30- 17.30
Nedjelja 5.5, 8:30h- 17:30
Možete doći na cijeli vikend ili samo na jedan dan.

Voditelj radionice je Bojan Babić

O Bojanu:
Za vreme studija na likovnoj akademiji u Nizozemskoj, dolazi u dodir sa meditacijom, jogom i taoističkim energetskim vježbama koje će umnogome uticati na njegov stil i način gledanja na život. Dolazi u dodir sa Thai yoga masažom 2008. godine i nakon intenzivnog jednogodišnjeg kursa sa učiteljicom Sanne Burger, postaje certificirani terapeut. Od tog trenutka osim svog terapeutskog rada, uči sa mnogobrojnim učiteljima taoističkih praksi među kojima se izdvajaju Reinoud Eleveld (NL) i Juan Li (E) te učiteljima thai masaže Krishnatakis (GR), David Lutt – dinamična i osteothai (FR), Felicity Joy – abdominalna thai masaža (TH), Till Heeg (D), Ralf Marzen (D), Jorg Schürpf (SWZ), Robert Henderson (A).

Trenutno je na edukaciji MOT ( master osteo thai ) kod osteopata Davida Lutta i Jorg Schürpfa. Bojan se više od desetljeća posvećeno bavi terapeutskim radom, konstantno produbljujući svoja znanja i iskustva. Sa podrškom i blagoslovom svojih učitelja podučava razlicite modalitete thai masaže po svijetu.

Više o Bojanovom radu možete pogledati na stranici;
http://thaiinflow.com/treatments/